لینک مستقیم فایل(رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان)

هدف از این پژوهش بررسی شهر ملکان بود مشخصات فایل تعداد صفحات10حجم0/52 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی بررسی شهر ملکان عنوان انگلیسی: Discussing the relationship between religious orientation and parenسطح سواد,جهت گیری,خودکارآمدی,دانش آموزان,جهت گیری مذهبی و سواد والدین,بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان شهر ملکان,دانلود مقاله مدیریت,دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت آموزشی,دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت آموزشی|42042406|mlr40092048|ام اِل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل رابطه جهت گیری مذهبی و سواد والدین با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

هدف از این پژوهش بررسی شهر ملکان بود


مشخصات فایل
تعداد صفحات10حجم0/52 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود مقاله ترجمه شده رشته مدیریت آموزشیبررسی شهر ملکان

عنوان انگلیسی:

Discussing the relationship between religious orientation and parents’ education and Self efficacy among the students of the city of Malakan


چکیده
هدف از این پژوهش بررسی شهر ملکان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی می باشد. جامعة آماری را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ملکان در سال تحصیلی1394- 1393 بودند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 336 نفر بودند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی خودكارآمدی تحصیلی جینگز- مورگان شامل 53 گویه و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1962) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید متخصص تایید شد و پایایی آنها با آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر های سواد و جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی والدین در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان سهم دارند.


واژگان کلیدی:

سطح سواد
جهت گیری
خودکارآمدی
دانش آموزان


مقدمه
از وظایف اساسی آموزش و پرورش در هر کشور، انتقال میراث فرهنگی جامعه، پرورش استعدادهای دانش آموزان و آماده کردن آنان برای شرکت در فعالیت های اجتماعی است. بنابراین مسأله موفقیت و یا عدم موفقیت در امر تحصیلی از مهمترین دغدغه های هر نظام آموزشی در تمام جوامع بوده (حسینی طباطبایی و قدیمی مقدم ملک، 1386) و خودکارآمدی تحصیلی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش محسوب می گردد. خودکارآمدی قضاوت افراد در مورد توانایی هایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله کارها برای رسیدن به انواع تعیین شده ی عملکردهاست (بندورا ، 1997) یا به عبارتی، وقتی ما باور داشته باشیم که توانایی پیشرفت و کسب موفقیت را دارا هستیم، به خودکارآمدی دست یافته ایم. باورهای خودکارآمدی، باورهایی هستند درباره ی شایستگی های ادراک شده خودمان و این باور که می توان کاری را به خوبی و یا حداقل به طور مناسب و صحیح انجام داد. دانش آموزان خودکارآمد به ویژه هنگام مواجهه با مشکلات، بیشتر از افرادی که به قابلیت های خود تردید دارند، از خود سخت کوشی و پشتکار نشان می-دهند؛ و این خود زمینه ای برای پیشرفت تحصیلی اشان مهیا می سازد. تأثیر انگیزشی خودکارآمدی می تواند بر عملکرد تحصیلی چشمگیر باشد. وقتی که ادراک کارآمدی افراد بالا باشد، در فعالیت هایی شرکت خواهند کرد که توسعه مهارت ها و قابلیت های آنان را تسریع کند، اما وقتی خودکارآمدی پایین دارند، افراد از شرکت در فعالیت های جدیدی که ممکن است به آنها در یادگیری مهارت های جدید کمک کند خودداری خواهند کرد (کرامتی و شهرآرای، 1383). روانشناسان تربیتی با ارائه شواهد معتبر نشان داده اند که تصویر هر فرد از خودکارآمدی می تواند زمینه عملکرد تحصیلی مطلوب را فراهم سازد(پاجارس ، 1996، به نقل از میرمشتاقی، 1384).


فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج و یافته ها
جدول 1 نتایج آزمون پیرسون
فرضیه
جدول 2 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه
بحث و نتیجه گیری


"

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت مديريت سوخت در برنامه ريزی حمل و نقل 📗پاورپوینت مروری بر وضعیت زباله شهر تهران📗پاورپوینت معرفی سیستم نگهداری داده ها📗دانلود پاورپوینت قانون کار 📗دانلود پاورپوینت آناتومی گوش📗دانلود پاورپوینت تئوری کارآفرینی استراتژیک📗دانلود پاورپوینت معماری مجتمع تجاری📗دانلود پاورپوینت مدیریت مهندسی📗دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد📗دانلود پاورپوینت منطق فازی و معرفی پروفسور لطفی زاده📗دانلود پاورپوینت نخاع و اعصاب نخاعی📗دانلود پاورپوینت آموزش زبان SQL📗دانلود پاورپوینت تاثیر اقلیم بر معماری📗دانلود پاورپوینت ترفندهای ویندوز📗دانلود پاورپوینت کارگاه خلاقیت 📗دانلود پاورپوینت انواع سقف کامپوزیت📗دانلود پاورپوینت طوفان فکری📗دانلود پاورپوینت گیاهخواری📗دانلود پاورپوینت دکوراسیون داخلی📗دانلود پاورپوینت دوره آموزشی سیستم مدیریت یکپارچه و ممیزی آن IMS📗دانلود پاورپوینت انواع شیشه کاربردی در ساختمان📗دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی📗دانلود پاورپوینت چرخه حیات توسعه سیستم📗دانلود پاورپوینت پیامدهای اخلاقی مدیریت برند📗دانلود پاورپوینت دکوراسیون اتاق خواب