لینک مستقیم فایل(پرسشنامه شیوه های فرزند پروری)

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط دیاپرسشنامه شیوه های فرزند پروری, شیوه های فرزند پروری,دانلودپرسشنامه شیوه های فرزند پروری,خرید فایل پرسشنامه شیوه های فرزند پروری|40087084|mlr40092048|ام اِل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل پرسشنامه شیوه های فرزند پروری قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ ماده است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شده است. ۱۰ ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق، ۱۰ ماده به شیوه استبدادی و ۱۰ ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

اعتبار و پایایی پرسشنامه

میزان پایایی این پرسشنامه را بوری در سال ۱۹۹۱ به روش بازآزمایی انجام داد که ۰/۸۱ برای آزادگذاری، ۰/۸۵ برای استبدادی و ۰/۹۲ برای اقتدار منطقی پدران را گزارش کرد.همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر را گزارش کرده است که مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری ۰/۵۰ و اقتدار منطقی ۰/۵۲ او دارد.

در انستیتیو روان پزشکی ایران نیز اسفندیاری (۱۳۷۴)فرم اصلی پرسشنامه را ترجمه و اصلاحات لازم را درآن صورت داد. سپس از تعداد ۱۰نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی (۲ نفر دکترای روان شناسی ، یک نفر روان پزشک ،۲ نفر کارشناسی ارشد روان شناسی ،۲نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و۳ نفر کار شناس روان شناسی )خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله را بازدن علامت مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر اصلاحی خود را نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نمایند نتایج بدست آمده نشان دادکه پرسشنامه مذکور دارای روایی (اعتبار)صوری است.

این پرسشنامه توسط اسفندیاری(۱۳۷۴) و بینم(۱۳۷۹) مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را برای آزادگذاری۰/۶۹ ، برای استبداد ۰/۷۷ ، و اقتدار منطقی ۰/۷۳ گزارش کرده است.

کلید آزمون

در این آزمون مادران آزمودنی ها با مطالعه هر ماده نظر خود را با علامت × بر حسب یک مقیاس ۵ درجه ای مشخص می کنند که از صفر تا ۴(کاملا مخالفم= ۰ تا کاملا موافقم=۴) نمره گذاری می شود و با جمع نمرات، سه نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی بدست می آید.


مطالب دیگر:
📜بودجه📜بودجه بندی سرمایه ای و نقدی📜بودجه 84 و ابهامات آن📜برنامه ریزی منابع سازمانERP📜برنامه رسیدگی به حسابها📜برنامه حسابرسي- آزمون هاي حسابرسي📜برنامه توسعه سازمان ملل متحد📜بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری📜بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت GFS📜بررسي كارايي بازار سرمايه📜بررسي عملكرد سيستم حسابداري شركت آب و فاضلاب شهرستان خمين📜بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمينه📜برتري سود جامع نسبت به سود خالص براي ارزيابي عملكرد2📜بازاریابی در ایران📜آيين نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور.doc📜اوراق بهادار استصناع📜اوراق اجاره📜انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید ( گزارش کارآموزی )📜انبارداری📜انبار داری📜اقتصاد كلان📜اقتصاد بازار و توزيع درآمد📜اقتصاد آموزش📜اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران📜اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار