لینک مستقیم فایل(بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی)

دانلود فایل کامل شهرستان خدابنده در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان آنها در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده است. پسبکهای فرزند پروری, پرخاشگری,دانلود فایل کامل بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خدابنده|31012317|mlr40092048|ام اِل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود فایل کامل شهرستان خدابنده
در قالب فایل word و متشکل از 11 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با پرخاشگری دانش آموزان آنها در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و استفاده از روش همبستگی است. جامعه مورد بررسی تعداد ۵۰۰ نفر از دانشآموزان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی بودند. نمونه انتخاب شده شامل ۲۴۶ نفر از دانش آموزان بوده، که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای دو مرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه پرخاشگری باس و پری برای دانشآموزان و پرسشنامه شیوه فرزند پروری دایانا بامریند برای مادران آنها بود.. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، و استفاده از آزمون t گروههای مستقل نتایج نشان داد که بین شیوه فرزند پروری مقتدرانهی والدین با پرخاشگری و مشکلات رفتاری دانشآموزان پسر رابطه معکوس معنیدار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری مستبدانه والدین با پرخاشگری دانشآموزان پسر رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری سهلگیرانه والدین با پرخاشگری دانشآموزان رابطه معنیدار وجود ندارد.. والدینی باسبک فرزند پروری مقتدرانه، دارای فرزندانی با مشکلات رفتاری پایین هستند.

کلید واژگان : سبکهای فرزند پروری، پرخاشگری

مقدمه:

فرزندپروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه است که به طور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارد. در واقع پایه و اساس شیوه فرزندپروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است(بامریند،.(۱۹۹۱ البته باید توجه داشت که در این تعریف روش های بهنجار فرزندپروری مورد نظر است. اگر چه والدین ممکن است در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن فرزندان خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ولی به نظر می رسد که همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را به عهده دارند. یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه » فرزندپروری « نامیده میشود(دارلینگ و استنبرگ، .


مطالب دیگر:
دو فايل پرورش و نحوي نگهداري و مشخصات اردك و غازهارددیسک چگونه کارمیکند؟ویروسهای کامپیوترآموزش c++آموزش پاورپوینتمسافت سنج لیزریبازی روی میز -1بازی روی میز -2بازی روی میز -3بازی روی میز -4بازی روی میز -5بازی روی میز -6مجموعه کتاب های راهنمای جامع کار و تحصیل در ترکیهکتاب گرامر زبان ترکی استانبولی (به زبان انگلیسی)آسانسور و استاندارد آنبازیابی اطلاعات و پایگاه داده ها(حافظه)مقدمه اي بر UM1بازی کشتی کجطراحی چراغ عقب خودروآموزش 504 لغت در دو ساعت به صورت رمزیدانلود کتاب راهنمای بهداشت، نگهداری و تربیت سگ(کاملا فارسی)همه چیز درباره تافلمراجع و منابع تافل - Famous books for TOEFLآموزش Reading تافلخلاصه کتاب مدیریت پروژه محمد جواد عاصمی پور