لینک مستقیم فایل(بررسی عوامل ترس در کودکان و رابطه شیوه های تربیتی والدین با ترس های کودکان عادی و ناسازگار)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 929 فهرست فصل اول 5 مقدمه 7 بیان مسئله 9 سؤالات پژوهش 10 اهمیت پژوهش 11 اهداف پژوهش 11 فرضیه های پژوهش 12 تعریف اصطلاحات 12 ترس های تحولی 13 الگوهای فرزندپروری 16 کودک ناسازگار فصل دوم 20 ادبیات تحقیق 20 ترس 21 فوبیا 24 شبررسی عوامل ترس در کودکان و رابطه شیوه های تربیتی والدین با ترس های کودکان عادی و ناسازگار|30015921|mlr40092048|ام اِل
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسی عوامل ترس در کودکان و رابطه شیوه های تربیتی والدین با ترس های کودکان عادی و ناسازگار قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 929فهرستفصل اول5 مقدمه7 بیان مسئله9 سؤالات پژوهش10 اهمیت پژوهش11 اهداف پژوهش11 فرضیه های پژوهش12 تعریف اصطلاحات12 ترس های تحولی13 الگوهای فرزندپروری16 کودک ناسازگارفصل دوم20 ادبیات تحقیق20 ترس21 فوبیا24 شباهت و تفاوت اضطراب با ترس26 ویژگی های محرک27 ویژگی های پاسخ28 ترس به عنوان هسته اصلی هیجان30 نظریه های مربوط به ترس30 نظریه زیستی، اجتماعی31 نظریه روانکاوی33 نظریه ادراکی33 نظریه رفتاری35 نظریه عملکرد36 علل ترس36 عوامل بیولوژیکی38 عوامل محیطی و یادگیری41 انواع ترس های تحولی بر حسب دوره های رشد41 ترس در نوزادی42 ترس در یک سالگی42 ترس در2 4 سالگی43 ترس در 5 سالگی43 ترس دوره کودکی45 ترس دوره نوجوانی45 شیوه های رویارویی با ترس کودکان خود در والدین45 دوران نوزادی45 دوران 5 سالگی و کودکی45 دوران نوجوانی48 ترس و سازگاری51 شیوه های فرزندپروری54 نقش خانواده56 نظریه های روانشناختی در زمینه خانواده56 نظریه روان تحلیلی56 نظریه یادگیری اجتماعی56 نظریه نقش57 شیوه های فرزندپروری58 الگوی شیفر60 الگوی وینترباتوم61 الگوی بامریند63 ناسازگاری63 علل ناسازگاری63 عوامل بیولوژیکی64 پویایی روانی64 تأثیر خانواده در شکل گیری رفتار65 تأثیر شیوه های تربیتی والدین در کودکان ناسازگار65 روابط نادرست کودک و والدین65 محافظت بیش از حد و ایجاد محدودیت66 پذیرش بیش از حد کودک و آزادگذاری او66 خواستهای غیرواقعی67 انضباط نادرست70 مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین70 الف) تحقیقات مربوط به ترس70 شدت و شیوع ترس70 ترس های رایج85 ب) تحقیقات مربوط به رفتار والدین (الگوهای فرزندپروری)89 ج) ناسازگار89 کودکان ناسازگار91 والدین کودکان ناسازگارفصل سوم95 جامعه آماری96 نمونه تحقیق96 روش نمونه گیری96 روش اجرای آزمون98 وشها و فنون آماریفصل چهارمتجزیه و تحلیل آماریفصل پنجمنتایج بررسی پژوهشمحدودیت های پژوهشفصل ششممنابع فارسیمنابع خارجیپرسشنامه

مقدمهابهامات گوناگونی در زمینه ریشه ترس وجود دارد. برخی از افراد اعتقاد دارند که ریشه ارثی دارد. در حالی که دیگران بر این باورند که ترس منشأ اکتسابی است و به عنوان یک ویژگی ارثی و خصیصه ای شناخته نمی شود افرادی که به اکتسابی بودن ترس ها تأیید دارند، بر این باورند که ریشه تمامی اختلالات اضطرابی را می توان در اصول دیگری مورد بررسی قرار داد و از طریق قوانین شرطی شدن توجیه منطقی را برای بروز ترس های غیر منطقی ارائه دهند. (شرفی، 1367).بین کشورها و گروه های اجتماعی مختلف به اشکال گوناگون، روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوه های متفاوت فرزند پر وری بر می خوریم. بالاخص در آمریکا در قرن نخست شیوه خشن و خشک رایج بود. در دهه 1940 شیوه ای آسان گیر و انعطاف پذیر زیر نفوذ مکتب روانکاوی قرار داشت (اتکینسون1 ، 1984. ترجمه براهنی، 1367).بیشتر والدین در مورد ویژگیهایی که مایلند فرزندانشان داشته باشند و شیوه های پرورش کودک که منجر به آن ویژگیها می شود اعتقاداتی دارند. آنان برای سوق دادن کودک خود به سوی اهدافی که برگزیده اند با تلقینهای مختلفی از پذیرش و سختگیر رفتار می کنند. گاهی هم پذیرا و سختگیرند. این گونه والدین بدون اضطراب و بازداری، جزء شیوه ای انضباطی خصومت آمیز محدود کننده و قدرت طلبانه است یا ناآزمودگی در همنوایی با خواسته ها و نیازهای دیگران که با آسان گیر مفرط توأم می باشد به کودکان فرصت می دهند تا محیط اطراف را کند و کاو کنند. گاهی طرد کننده و سخت گیرند و شیوۀ آنان بر انضباط سخت، پیروی بی چون و چرا از مقررات و دستورات سخت و خشک و تنبیه و قهرآمیز در برابر اشتباهات استوار است که این وضعیت به رفتار نامناسب منجر می شود. گاهی آسانگیر و طرد کننده هستند به انضباط بیش از حد آسانگیر و به کودکان اجازه می دهند که هر کاری می خواهند، بکنند و تکانشهای خود را بطور آزادانه ای اظهار کنند. آنان از فرزندان خود چندان متوقع نیستند که عاقلانه رفتار کنند و گاهی آسانگیر و پذیرا هستند که بر شیوه هایی چون گفتگوی دوستانه، توضیح و استدلال و تغیرهای ملایم در برابر اشتباهات تکیه می کنند. به هر حال افراط در آسان گیری یا محدودیت توسط والدین، بخصوص از طرف مادر نقش وی مهمتر از نقش پدر قلمداد شده است. رشد ناقص پرورش در کودکان منجر به رفتارهای نابهنجار یا ناسازگاری در کودکان می شود. (ماسن1) 1982، ترجمه یاسائی 1372).تا قبل از قرن بیستم به بیماریهای روانی کودکان به صورت میناتوری از بزرگسالان نگاه می شد. از اوایل قرن بیستم با شروع مطالعات سیستماتیک بر روی جنبه های مختلف کودکان، اختلالات رفتاری آنان نیز به طور مستقل مورد توجه قرار گرفت (سیف نراقی، 1379).بسیاری از این کودکان مبتلا به این اختلال، حاصل حاملگی های ناخواسته و طرحریزی نشده هستند، این گونه والدین بخصوص، پدران غالباً مبتلا به اختلال یا الکسیم شناخته می شوند (کاپلان1 ، 1991 . ترجمه پور افکاری 1382).

بیان مسئلهوجود مقدار معینی ترس و اضطراب در انسان برای وی مفید و حتی برای زنده ماندن او ضروری است. این حالات هیجانی می توانند انسان را از بسیاری از خطرات حفظ نمایند. همچنین ترس می تواند از منابع بسیار مهم انگیزش آدمی به حساب آید. بعنوان مثال دانش آموزی از گرفتن نمره کم به هنگام امتحان می ترسد، این ترس انگیزه ای برای مطالعه در او بوجود می آورد و برعکس ورزشکاری که خیلی آرام و بی دغدغه است بعید به نظر می رسد که به اندازه کافی برای پیروزی و برتری برانگیخته شود. در چنین مواردی ترس و اضطراب می توانند تا حدودی تسهیل کننده شرایط موجود باشند. از طرف دیگر ترس ها از شدت و قوت زیادی برخوردار باشند می توانند در عملکرد انسان مداخله نموده و باعث گردند تا یادآوری موضوعات یاد گرفته شده به آسانی صورت نگیرد (شرفی، 1367).در این میان نقش خانواده ها و ارتباط مستقیم کودک با والدین حائز اهمیت است. نفوذ والدین در کودکان تنها محدود به جنبه های ارثی نمی باشد بلکه نحوه آشنایی و ارتباط کودک با بنیانهای فرهنگی، تربیتی جامعه بستگی به نحوه ارتباط والدین و فرزندان دارد. نقش مادر در تربیت کودک تا حدی است که محدودیت از وجود او اثرات ناگواری از جمله افزایش میزان ترس و اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، کاهش واکنش عاطفی ... را به همراه دارد. (کندال1 1982، ترجمه رضازاده، 1382).از سوی دیگر خانواده ها علاقمند هستند، روشهای درست رویارویی با مسئله ترس را بدانند تا شیوه هایی که منجر به کاهش مشکلات کودکان خود می شود را مورد استفاده قرار دهند. آنان بیان می کنند که کودکان خود در مواجه با موارد ترس زا، دچار استرس، دلهره شدید شده و این مسائل موجب اختلال در مسائل زندگی، شخصی خود کودک می شود.صحبت از ناسازگاریهای کودکان به مراتب پیچیده است. زیرا یک رفتار در یک مورد ممکن است نابهنجار تلقی شود و در شرایط دیگر مشکل آفرین نباشد که مثلاً شب ادراری کودکان زیر یک سال امر بدیهی است وی در نوجوانی به عنوان یک رفتار نابهنجار تلقی می شود (سیف نراقی و همکاران، 1379).بر طبق تحریف DSM , IV , TR 2 : الگوی رفتاری مداوم و مقاوم که در آن حقوق اساسی دیگران یا هنجارهای اجتماعی را متناسب با سن زیر پا گذاشته می شود. شامل تخریب اموال، نقض جدی مقررات، پرخاشگری نسبت به مردم و حیوانات...بتازگی با دخیل کردن نقش سیستم های خانوادگی در بروز اختلالات رفتاری، حوزه جدیدی در این مقوله گشوده شده که توجه محققین را به خود جلب کرده است. در این مورد استدلال می کنند: پدر و مادرهایی که از خود استقلال کمتری را نشان می دهند تا حدی نمی توانند رفتارهای خود را کنترل کنند، دارای فرزندانی با یکی از انواع اختلالات رفتاری هستند 1 ، ترجمه رضازاده، 1382).بسیاری از این کودکان ناتوان در برقراری با روابط همسالان خود هستند، کناره گیر و تنها هستند. احترام به نفس ضعیف دارند این کودکان نسبت به احساسات، امیال و رفاه دیگران اهمیتی قائل نیستند.... (کاپلان2 ، 1991، ترجمه پور افکاری، 1382).در ارتباط با ترس های تحولی این کودکان با همان ترتیب، کودکان مادی شکل می گیرد یا اینکه در طی ایجاد رفتارها و هیجانات نابهنجار در آنها، ترس ها به صورت غیر عادی هستند.به طور کلی سؤالات اساسی پژوهش حاضر شامل:1 ترس های تحولی بلند در هر گروه سنی چیست؟2 آیا همان ترس ها در کودکان ناسازگار نیز می توان دید؟3 آیا در کودکان ناسازگار، ترس های متفاوتی با کیفیتی متفاوت دیده می شود؟4 آیا بین الگوهای فرزند پروری والدین با ترس های تحولی کودکان رابطه وجود دارد؟5 آیا الگوهای فرزند پروری والدین بین دو گروه کودکان عادی و ناسازگار تفاوت وجود دارد؟

اهمیت پژوهشیکی از اهداف عمده آموزش و پرورش در هر کشوری تهیه برنامه ریزی مناسب برای دانش آموزان است. در این راستا توجه به نگرانیهای عاطفی دانش آموزان یکی از عواملی است که در تهیه برنامه ریزی مناسب درسی کمک کننده است.یکی از مشکلات عمده ای که والدین با آن روبرو هستند، عدم آگاهی از چگونگی شیوه های تربیتی در برخورد با این نوع ترس هاست. والدین معمولاً از نتایج برخوردهای خود با کودکانشان بازخوردی دریافت می کنند که ممکن است ناصحیح و به طور منامناسب باشد که ناشی از شرایط سنی کودکان و یا عواملی چون ناسازگاری و عقب ماندگی ذهنی است.در این زمینه نحوه برخورد والدینی که دارای کودکان ناسازگار هستند با این نوع ترس ها و روش های بکارگیری تربیتی آنان در برخورد با این مسائل حائز اهمیت است.اهمیت و نقش نهاد خانوادگی به عنوان جایگاه کودک در خانواده و شیوه های تربیتی مناسب برای کودکان مهم است. زیرا شیوه های نامناسب قرین با منحرف کردن زمینه های رشد به هنجار، می تواند آنرا به سوی نابهنجاری سوق دهد.

اهداف پژوهش1 مطالعه رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی و شناختن موضوعات ترس آور عمده.2 مطالعه رابطه شیوه های تربیتی والدین با ترس های عادی کودکان3 مقایسه ترس های کودکان عادی و ناسازگار4 مقایسۀ شیوه های تربیتی والدین کودکان عادی و ناسازگار.فرضیه های پژوهش1 بین شدت ترس های تحولی و سن ارتباط وجود دارد.2 بین شیوع ترس های تحولی و جنسیت ارتباط وجود دارد.3 ترس های تحولی کودکان عادی و ناسازگار تفاوت وجود دارد.4 الگوهای تربیتی والدین با ترس های تحولی رایج ارتباط دارد.5 الگوهای تربیتی والدین کودکان عادی و ناسازگار تفاوت دارد.6 بین راهبردهای رویارویی والدین در کودکان عادی و ناسازگار ارتباط وجود دارد.

تعریف اصطلاحاتترس های تحولیتعریف نظری: ترس یک واکنش طبیعی به تهدیدهای خیالی یا واقعی است که به عنوان یک تست لاینفک از رشد شناخته شده است. ترس های کودکان در یک توالی نظامدار، موازی با تغییرات رشد شناختی پیاژه (1955) قرار دارد. (میلر1، 1983) در توالی رشد، ترس دوران نوزادی ممکن است به صورت افزایش و بستگی بین نوزاد و مادر باشد. مانند ترس از صدای بلند، فقدان حمایت به صورت بالقوه در نوزاد وجود دارد (کوکر2 و همکاران، 1976).در اولین سال زندگی اضطراب جدائی و ترس از غریبه پدیدار می گردد. در سال دوم: ترس از حیوانات در سال سوم ترس از مخلوقات بدیهی (مثل لولو) سال چهارم: ترس از تاریکی. همزمان با ورود مدرسه ترسهایی چون ترس از مدرسه، ترس از شکست و انتقاد و آسیب های بدنی. در نوجوانی: ترس از مرگ (سولانتز3 و همکاران ، (1984).تعریف عملیاتی: نوعی از ترس ها که به صورت طبیعی در مرحله سن 12 7 سالگی بروز یابند که شامل:امتحان صدای بلند حادثه حیوانات دیدن خون جاهای نا آشنا غریبه مسافرت با وسایل نقلیه دزد تنهایی آمپول زدن بیمارستان یا درمانگاه استخر یا آب رودخانه یا دریا قایق سواری موجودات خیالی مورد تمسخر قرار گرفتن سایه کتک کاری تاریکی جاهای متروکه رعد و برق دارو خوردن ترک پدر و مادر سنگ قبر محبت ندیدن عبور از خیابان ساختمان بلنداین ترس ها بر حسب نتایج حاصل از پاسخگویی به پرسشنامه محقق ساخته مشخص می شوند.

الگوهای (فرزند پروری)تعریف نظری : روشهایی که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند و در شکل گیری رشد و تکامل کودک در دوران کودکی و خصایص بعدی شخصیت و رفتارمطالب دیگر:
📜پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن📜پرسشنامه کمال گرایی📜پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون📜پرسشنامه جرات ورزی📜پرسشنامه استرس روزنبرگ📜پرسشنامه KIMS & FFMQ📜طرح برچسب لایه باز آبلیمو اندازه 5.8*9.8 سانتی متر📜آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین غلظت خمیر نرمال سیمان هیدرولیکی📜طرح لایه باز سربرگ بیمه رازی📜آناتومی فیزیولوژیک قشر مغز📜عقده های قاعده ای Basal Ganglia📜پاورپوینت خون و لنف📜پاورپوینت کاتکولامین ها📜كورتكس مغز Cerebral cortex📜پاورپوینت EMG الکترو مایو گرافی📜عملكرد نوروگلیا Function of neural –glial📜پاورپوینت قلب انسان📜پاورپوینت سیستم عصبی Nervous System📜طرح لایه باز سربرگ بیمه البرز📜طرح سربرگ اداری اداره آب و فاضلاب📜کارت ویزیت مخصوص کافه📜طرح سربرگ اداری به صورت لایه باز📜آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی سیمان هیدرولیکی📜طرح لایه باز فاکتور فروش طرح دوم📜پاورپوینت ایمونولوژی ورزشی